Časté dotazy na lék Viagra, určený k léčbě impotence

Co Je Viagra?

Původně byl tento lék vyvíjen pro kardiovaskulární lékařství, s cílem zvýšit krevní průtok cévami srdce. Nicméně v průběhu klinických studií se ukázalo, že lék má výrazné vedlejší účinky. Jedinci, kteří se účastnili těchto klinických studií, oznamovali rozdílnosti ve schopnosti erekce penisu. Další studie byly dokončeny 27.dubna roku 1998 a lék byl schválen americkou FDA pro léčbu ED.

Viagra 25 mg, 50 mg, 100 mg

Jaký je mechanismus účinku léku Viagra?

Viagra je distribuována jako pilulka a užívá se perorálně. Přibližně za 30-60 minut po užití dojde k absorpci léčiva z gasrointestinalního (zažívacího) traktu do krevního oběhu. Viagra® potom působí jako inhibitor enzymu nazývaným jako  fosfodiesteráza typ (PDE5) nacházející se zejména v penisu. Inhibicí PDE5 dochází k prodloužení relaxace hladké svaloviny penisu. Toto umožní zvýšení krevního průtoku do kavernosních těles (topořivých těles) penisu a tímto umožní erekci. Viagra® je unikátní tím že povzbuzuje normální fyziologický proces a z toho důvodu dochází k erekci pouze po sexuální stimulaci.

Jaká je optimální dávka?

Standardně se používá dávka 50mg jednu hodinu před sexuální aktivitou. Jestliže, ale jste starší 65 let nebo trpíte závažnou chorobou ledvin nebo onemocněním jater, většina lékařů doporučuje minimální dávku tzn. 25mg. Viagra by se neměla užívat vícekrát než jednou v průběhu  24 hodin a celková dávka by neměla překročit 100mg. Poločas Viagry, tzn. doba po kterou lék zůstává účinný, je přibližně 4 hodiny.

Jaké klinické studie byly provedeny?

Viagra byla podána více jak 3000 pacientům ( ve věku mezi 19-87 let) s ED různých etiologií (organické, psychogenní, smíšené) po dobu 5 let. Viagra vykazovala statisticky signifikantní zlepšení oproti placebo skupině ve všech provedených studiích.

Za jak dlouho můžeme očekávat účinek léku Viagra?

Viagra  je rychle absorbována. Maximálních plazmatických koncentrací je dosaženo během 30 až 60 minut (medián je 60 minut) po podaní dávky na lačný žaludek. Pozn. když je Viagra požita zároveň s jídlem s vysokým obsahem tuků, míra efektivity může být značně snížena.

Co se stane když nedojde k sexuální stimulaci po užití Viagry?

Viagra je z těla eliminována během několika hodin.

Jaké jsou vedlejší účinky léku Viagra?

Vedlejších účinků Viagry je relativně málo a jsou krátkodobého charakteru. Nicméně někteří pacienti zaznamenali následující možné vedlejší účinky:

  • Pocit ucpaného nosu
  • Průjem
  • Zarudnutí v obličeji
  • Bolesti hlavy
  • Nevolnost

Změny vidění (změny barevného vidění, pocit zvýšeného jasu světla, rozmazané vidění)

Jsou nějaká opatření/varování týkající se Viagry?

Jedinci užívající léky obsahují nitráty v jakékoliv podobě, nesmí nikdy Viagru užívat. Pacienti, kteří užívají léky obsahující nitráty třeba jen příležitostně, taktéž nesmí Viagru užívat. U pacientů s kardiovaskulární chorobou je zvýšené riziko kardiovaskulárních komplikací při sexuálním styku, proto Viagra by neměla být užívána  u mužů, u kterých sexuální aktivita není doporučována z důvodu jejich existujícího kardiovaskulárního onemocnění. Je známo několik léčiv, které interagují s Viagrou. Proto, každý by měl informovat svého lékaře o všech užívaných lécích. Užívaní Viagry nezabezpečuje ochranu před sexuálně přenosnými chorobami, vřetene HIV. V případě předávkovaní ihned kontaktujte lékaře.

Může být Viagra užívána s ostatními léky?

Ano, všeobecně je užíváni Viagry s ostatními léčivy bezpečné, nicméně některé léky mohou zvyšovat účinek Viagry. Každý jedinec by měl kontaktovat  svého lékaře před užíváním jakéhokoliv nového léku. Pozn. Viagra má jednu absolutní kontraindikaci, jedná se jakýkoliv lék obsahující nitrát.

Proč je Viagra absolutně kontraindikována u jedinců užívajících lék obsahující nitrát?

Viagra zvyšuje hypotenzivní (snížení krevního tlaku) efekt nitrátu na úroveň ohrožující život. Proto, jedinci užívající nitráty v jakékoliv podobě, by nikdy neměli Viagru užívat. Nitráty se nacházejí v mnoha lecích, sprejích, mastech, tabletkách. Pokud si nejste jisti, zda užíváte lék obsahující nitrát, informujte se v nejbližší lékárně.

Může se Viagra kombinovat s jinými způsoby léčby ED (erektilní dysfunkce)?

Používaní  takových kombinovaných metod není doporučováno. Nebyly provedeny potřebné klinické studie zhodnocující efektivitu a bezpečnost Viagry v těchto případech.

Naskýtá se možnost užití Viagry k léčbě ženské ED?

V současné době probíhá několik lékařských studií posuzujících,  zdali je Viagra vhodná pro perorální terapii ED u žen. Problém je druhotně z důvodu anatomických, víme méně ohledně ženské ED než mužské ED. V minulosti se výzkum zaměřoval zejména na mužskou ED. Ačkoliv někteří lékaři předepisují Viagru ženám trpících ED, oficiálně tento postup není schválen k léčbě ženské ED.

Máte nějaké nezodpovězené otázky?

Přečtěte si příbalový létak Viagra, nebo kontaktujte nejbližšího lékárníka nebo lékaře.

Viagra je lékem určeným k léčbě erektilní dysfunkce a musí být předepsána lékařem. V případě že máte další otázky týkající se Viagry® informujte se u vašeho lékaře nebo lékárníka, nebo si přečtěte příbalový leták

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *